För levande och döda

Om att bearbeta sorg, en bok av Gösta Karf Gösta Karf har mångårig erfarenhet av psykosocialt arbete, krispsykologi och själavård på riks- och lokalnivå i Finland. Intäkterna från försäljningen av ”För levande och döda” går oavkortat till Hoppets Stjärnas Barnhjälpsfond. Portokostnader tillkommer.

20,00 €

 


Kontaktuppgifter

Tegelbruksvägen 7A
64200 Närpes
tfn. 06 225 3698

Hoppets stjärna Second hand, Närpes
Tegelbruksvägen 7A
tfn. 040 164 6846

Hoppets stjärna Second hand, Vasa
Fredsgatan 20
tfn. 040 164 6570

CONNECT WITH US