På vägen mot livet

På vägen mot livet, en diktsamling av Trygve Erikson Intäkterna från försäljningen av boken går till Hoppets Stjärnas Barnhjälpsfond. Portokostnader tillkommer.

12,00 €

 


Kontaktuppgifter

Tegelbruksvägen 7A
64200 Närpes
tfn. 06 225 3698

Hoppets stjärna Second hand, Närpes
Tegelbruksvägen 7A
tfn. 040 164 6846

Hoppets stjärna Second hand, Vasa
Fredsgatan 20
tfn. 040 164 6570

CONNECT WITH US