Gåvokort Yrkesutbildning

Min gåva till dig är ett bidrag för yrkesutbildning för fattiga Toba-indianer i Argentina. Yrkesskolan för Toba-indianerna erbjuder kostnadsfri utbildning med drygt 10 yrkeskurser. Yrkesskolan är dock beroende av donationer för att klara av sina omkostnader – utbetalning av löner, anskaffning av material, reparation av byggnader. I och med att du fått detta gåvokort, kan Hoppets stjärna r.f. förmedla ekonomiskt stöd till yrkesskolan. Tack vare denna gåva bidrar Du till gratis yrkesutbildning!

25,00 €

 

Vid köp av denna produkt får du ett gåvokort att ge åt mottagaren. Vill du att vi sänder gåvokortet direkt till mottagaren, ange detta vid beställningen. Klicka på bilden till vänster för att se en förstoring av gåvokortets fram- och baksida.

Kontaktuppgifter

Tegelbruksvägen 7A
64200 Närpes
tfn. 06 225 3698

Hoppets stjärna Second hand, Närpes
Tegelbruksvägen 7A
tfn. 040 164 6846

Hoppets stjärna Second hand, Vasa
Fredsgatan 20
tfn. 040 164 6570

CONNECT WITH US