Hur vi jobbar

Hoppets stjärna är en politiskt och religiöst obunden internationell biståndsorganisation som i 30 års tid tryggat utbildning för utsatta barn och unga.

Vi hjälper och stöttar barn och unga som lever i extrem fattigdom och utanförskap. Genom utbildning och verksamhet som siktar på s.k. ”empowerment” av individer kan vi skapa bestående förändringar i barns och familjers liv och förändra samhällsstrukturer. Detta betyder att vi stöder barn till att bli självständiga, ansvarstagande och trygga vuxna. Samtidigt som vi genom våra projekt vill bidra till positiva och långsiktiga samhälleliga effekter och en jämlikare fördelning av resurser, är det också vår uppgift att värna om varje enskilt barn. Vi jobbar på gräsrotsnivå; vi tror på utbildning och vi tror på att varje barn oberoende av social, etnisk eller religiös bakgrund är värdefullt. 

Hoppets stjärna har en viktig uppgift även i närsamhället. Vi hjälper personer som står utanför arbetslivet att få en ny chans genom att erbjuda meningsfull sysselsättning och arbetstillfällen. Vi samarbetar med olika myndigheter och andra tredje sektorns organisationer.  

Hoppets stjärna bedriver allt utvecklings- och biståndsarbete i samarbete med lokala samarbetspartners. Våra samarbetspartners känner behoven och den lokala kulturen – de vet hur man kan hjälpa så att hjälpen verkligen gör en skillnad. Tack vare ett välfungerande samarbete och ett stort nätverk av kontakter är vi hela tiden uppdaterade om hjälpbehoven i projektländerna och hur vi kan använda våra resurser så effektivt som möjligt. Varje samarbetspartner rapporterar regelbundet enligt överenskommelse och vi besöker våra projekt regelbundet. 

 

 

Kontaktuppgifter

Tegelbruksvägen 7A
64200 Närpes
tfn. 06 225 3698

Hoppets stjärna Second hand, Närpes
Tegelbruksvägen 7A
tfn. 040 164 6846

Hoppets stjärna Second hand, Vasa
Fredsgatan 20
tfn. 040 164 6570

CONNECT WITH US