Om Hoppets stjärna

Hoppets stjärna är en politiskt och religiöst obunden internationell biståndsorganisation som i 30 års tid tryggat utbildning för utsatta barn och unga. 

Vår tyngdpunkt i hjälpverksamheten är att jobba med barn och unga som lever i extrem fattigdom och utanförskap. Genom utbildning och verksamhet som siktar på s.k. ”empowerment” av individer kan vi skapa bestående förändringar i barns och familjers liv och förändra samhällsstrukturer. Detta betyder att vi stöder barn till att bli självständiga, ansvarstagande och trygga vuxna. Samtidigt som vi genom våra projekt vill bidra till positiva och långsiktiga samhälleliga effekter och en jämlikare fördelning av resurser, är det också vår uppgift att värna om varje enskilt barn.

Hoppets stjärna har en viktig uppgift även i närsamhället. Vi hjälper personer som står utanför arbetslivet att få en ny chans genom att erbjuda meningsfull sysselsättning och arbetstillfällen. Vi samarbetar med olika myndigheter och andra tredje sektorns organisationer.  

Kontaktuppgifter

Tegelbruksvägen 7A
64200 Närpes
tfn. 06 225 3698

Hoppets stjärna Second hand, Närpes
Tegelbruksvägen 7A
tfn. 040 164 6846

Hoppets stjärna Second hand, Vasa
Fredsgatan 20
tfn. 040 164 6570

CONNECT WITH US