Insamlingen Ryggsäcken

Hjälp en kompis, skänk en ryggsäck!

Många familjer i östra Lettland och Litauen kämpar för att få vardagen att fungera. Pengarna räcker knappt till mat, så skolmaterial har man sällan råd med. I special- och internatskolorna finns barn som kommer från svåra familjeförhållanden. De kan inte räkna med stöd eller hjälp hemifrån – skolan är deras hem. För alla dessa är en ryggsäck fylld med skolsaker till stor nytta och glädje!

Lämna in ryggsäcken före 28.8.
 
Gör så här då du donerar ryggsäck:
1. Du behöver en begagnad eller ny ryggsäck, som är hel och ren.

2. Fyll ryggsäcken med skolsaker, t.ex. blyertspennor, suddgummi, pennskrin, linjal, färgpennor, limstift, sax, häften, målarböcker, vattenfärger. Skriv en lapp som du tejpar eller häftar på ryggsäcken, där du märker ut om ryggsäcken är för ett barn mellan 6-12 år eller 13-16 år.
Obs! Skolsakerna ska vara oanvända. Ge inte bort något som du inte själv skulle vilja använda.

3. För ryggsäcken till en av våra insamlingsplatser. Du hittar kontaktuppgifterna i flyern.

Vad händer sedan med ryggsäcken?
Ryggsäckarna transporteras till skolor och familjer i Lettland och Litauen. I Lettland delas ryggsäckarna ut i Balvi-regionen, i östra Lettland, och i specialskolor runtom i landet. I Litauen delas ryggsäckarna ut i Zarazai- och Birzai-regionen.

En penninggåva är också mycket välkommen! Märk betalningen med ”Ryggsäcken”. Penninggåvorna används för att köpa skolmaterial och för att täcka transportkostnader.

Hoppet stjärnas insamlingskonto: FI57 4963 1040 0374 39
Du kan också donera via vår webbsida och via Mobile Pay till numret 60594 

 

 


 

Kontaktuppgifter

Tegelbruksvägen 7A
64200 Närpes
tfn. 06 225 3698

Hoppets stjärna Second hand, Närpes
Tegelbruksvägen 7A
tfn. 040 164 6846

Hoppets stjärna Second hand, Vasa
Fredsgatan 20
tfn. 040 164 6570

CONNECT WITH US