Ge ett studiestipendium

Ge en flicka möjlighet till utbildning!

Vi på Hoppets stjärna är övertygade om att genom kunskap, upplysning och medvetenhet om sina rättigheter och sitt värde kan barn och unga förändra samhällen. En direkt avgörande faktor för att lyckas med förändringsarbetet är att satsa på flickorna.

Satsningar på flickors utbildning har visat sig leda till stabilare lokalsamhällen med mindre våld. Då flickor ges en röst och då vi kan jobba med pojkars attityder mot flickor (så att de inser potentialen i flickorna), motverkar vi barnäktenskap, människohandel och förtryck. En flicka som har en utbildning kan i framtiden försörja sina barn. Genom utbildning av flickor bryter vi spiralen av marginalisering och fattigdom som tenderar gå i arv. 

Du kan donera ett studiestipendium till en flicka via insamlingen Från kvinna till kvinna. Då ger du en frivillig penninggåva till vårt insamlingskontonummer

FI57 4963 1040 0374 39 meddelande ”Från kvinna till kvinna 2019”.

Du kan också betala via vår webbsida eller sänd din gåva via MobilePay till numret 60594

Ett studiestipendium till en flicka i Indien är 3 euro/månad och då kan hon skaffa bl.a. skolmaterial eller betala skolavgift. För att en flicka i Haiti ska kunna gå i grundskola behövs 30 euro/månad som inkluderar skolmat, skoluniform, skolmaterial. För att hjälpa en flicka i Lettland få yrkesutbildning behövs 50 euro/månad.      

Under år 2018 kunde 6 lettiska, 3 argentinska och 13 nigerianska ungdomar (både flickor och pojkar) studera vid gymnasium eller yrkesskola tack vare insamlingen. Därtill kunde studiestipendier ges till 100 indiska flickor (och en handfull pojkar) som deltar i verksamheten vid våra resurscenter. Även 9 haitiska flickor, som inte har sponsorstöd, kunde gå i skola tack vare era gåvor.

Läs om insamlingen i vår flyer som du kan ladda ner här

 

Det här är 16-åriga Laura i Lettland, den första stipendiaten år 2019. Laura är första årets studerande på yrkesskolan i Balvi, där hon studerar klädsömnad. Mamman tar ensam hand om Laura och hennes 13-åriga lillasyster. Mamman har ett funktionshinder och kan inte arbeta. Familjen lever på existensminimum och boendeförhållandena är mycket enkla. Vi träffade Laura i december, familjen fick ett presentkort på 50 euro för att kunna köpa mat till jul och – det bästa av allt – vi meddelade Laura att hon kommer att få ett månatligt studiestipendium på 50 euro via Hoppets stjärna. Det var den bästa gåva Laura kunnat få.

Ett stipendium innebär både rättigheter och skyldigheter. I likhet med alla stipendiater, bör Laura vara närvarande i skolan (vilket kollas upp via skolan), hon ska rapportera om sina studieresultat och skicka sitt betyg till oss.

Kontaktuppgifter

Tegelbruksvägen 7A
64200 Närpes
tfn. 06 225 3698

Hoppets stjärna Second hand, Närpes
Tegelbruksvägen 7A
tfn. 040 164 6846

Hoppets stjärna Second hand, Vasa
Fredsgatan 20
tfn. 040 164 6570

CONNECT WITH US