SUOMEKSI | ENGLISH | MOBILVERSION
   
 
nbsp;                                         Din hjälp behövs                 Hoppets stjärna                 Projekt                 För företag                 Kontakta oss                


 
 

POOJA OCH PUSHPA


 POOJA OCH PUSHPA i Indien är 14 respektive 13 år. De bor i ett av Mumbais slumområden, Pisavli. Närmaste skola ligger på en timmes gångavstånd från hemmet. Föräldrarna är mycket måna om att de ska gå i skola. Under hösten blev flickorna allt tunnare och tröttare - att gå varje dag i två timmar tär på kroppen, speciellt då man inte har råd till mat. Vår fältpersonal i Mumbai blev oroliga över flickornas hälsa och vi fattade beslut om att ge flickorna varsitt studiestipendium så att de kan ta tåget till skolan och även köpa skolmaterial. Stipendiet är 150 rupies/månad dvs. 2 euro. Hoppets stjärna understöder ett hundratal flickor och ett antal pojkar med studiestipendier. Därtill upprätthåller vi fem resurscenter för flickor. Resurscentren är frizoner för flickor - flickor som trakasseras, diskrimineras, utsätts för våld och som knappt vågar gå ut på gatan p.g.a. detta. Om du blir sponsor i Hoppets stjärna ger du dessa flickor en chans - det kostar dig 90 cent/ dag.