SUOMEKSI | ENGLISH | MOBILVERSION
   
 
nbsp;                                         Din hjälp behövs                 Hoppets stjärna                 Projekt                 För företag                 Kontakta oss                


 
 

90 CENT OM DAGEN


Genom att bli sponsor i Hoppets stjärna hjälper du utsatta barn gå i skola. Alla barn är värdefulla, de har drömmar och besitter unika egenskaper och talanger - men de saknar möjligheter att förverkliga sina drömmar. 

Att vara sponsor sprider hopp och ger möjligheter till barn och unga att skapa sig en framtid. Hoppets stjärna samarbetar med lokala organisationer och myndigheter för att uppnå bästa möjliga resultat. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att förändra barns, familjers och lokala samhällens förutsättningar. 

Du kan vara med genom att bli sponsor. Du bestämmer själv hur mycket du vill donera. Vi rekommenderar 90 cent per dag (28 euro/månad). Ta kontakt! 

Här bilder från Balvi, Lettland, och familjer som ingår i vårt familjestödsprogram.