SUOMEKSI | ENGLISH | MOBILVERSION
   
 
nbsp;                                         Din hjälp behövs                 Hoppets stjärna                 Projekt                 För företag                 Kontakta oss                


 
 

VATTENPROJEKT I HAITINu pågår en insamling till förmån för en ny vattenreservoar i byn Bois Negresse i Haiti. Familjerna i byn samlar regnvatten från hustaken, men under långa perioder av torka finns inget rent vatten att tillgå annat än i byskolans vattenreservoar. Detta räcker tyvärr inte till för att försörja en hel by. För att få en hållbarare löning på problemet med vattentillgången gör vi en insamling för projektet.
Du kan bidra till vattenreservoarbygget i Haiti genom en penningdonation. 

Klicka här för att donera direkt via nätet