Organisation

Hoppets stjärna är en allmännyttig registrerad förening. Vår verksamhet finansieras helt genom donationer. 

Hoppets stjärna r.f. har Närpes som hemort och fungerar som en självständig organisation i Finland. Hoppets stjärnas organisation består av tre delar: Utvecklings- och biståndssamarbeten, humanitära hjälpsändningar samt second hand-försäljning. Hoppets stjärnas kontor, lager, packeri och en av second hand-butikerna finns i Närpes. I Vasa finns en verksamhetspunkt och en second hand-butik. Vi har ett stort nätverk av frivilliga runtom i Österbotten, Åboland och i huvudstadsregionen.

Föreningen leds av styrelsen i samarbete med verksamhetsledaren. Föreningen samlas till höst- och vårmöten.

Styrelsen för Hoppets stjärna ansvarar även för dataskyddsärenden. Läs här om hur Hoppets stjärna tar i beaktande EU:s förordning om dataskydd ("GDPR")

Historik

Hoppets stjärna r.f. grundades i Finland år 1989. Organisationen fick ursprungligen sin början i Sverige, där Hoppets stjärna grundades år 1966. I Norge grundades organisationen år 1984.

Hoppets stjärna i Finland fungerar som en självständig organisation och har egna biståndsprojekt.

Hoppets stjärna r.f. har under åren arbetat på många håll i världen. Vi har understött biståndsprojekt i Argentina, Brasilien, Colombia, Filippinerna, Ghana, Haiti, Indien, Kenya, Kina, Lettland, Rumänien, Ryssland, Trinidad & Tobago, Ukraina och Vitryssland. Vårt fokus har under åren varit stöd till utbildning för barn och ungdomar och stöd till handikappade.

Hjälpsändningar har skickats till Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ukraina och Vitryssland.

Projekt i samarbete med Utrikesministeriet har bedrivits i Ghana, Haiti, Lettland, Moldavien och Ukraina.

 

Kontaktuppgifter

Tegelbruksvägen 7A
64200 Närpes
tfn. 06 225 3698

Hoppets stjärna Second hand, Närpes
Tegelbruksvägen 7A
tfn. 040 164 6846

Hoppets stjärna Second hand, Vasa
Fredsgatan 20
tfn. 040 164 6570

CONNECT WITH US