SUOMEKSI | ENGLISH | MOBILVERSION
   
 
nbsp;                                         Din hjälp behövs                 Hoppets stjärna                 Projekt                 För företag                 Kontakta oss                


 
      Nytt månadsbrev
      Tidigare månadsbrev
      Fadderkampanj
 

Bästa vänner,                                                                                 Januari 2018

Hoppets stjärna har en oerhört viktig roll i de samhällen som vi verkar; vår hjälp når tusentals nödställda barn och familjer. Vi fokuserar på långsiktighet i allt vårt hjälparbete; det ger sällan snabba resultat, men däremot är resultaten vi åstadkommer ofta bestående och hållbara. Vi utgår från att varje individ är värdefull, varje individ har kraft och förmåga till förändring. Hoppets stjärna finns för att ge redskapen till förändring. Det finns så många barn – unika och värdefulla – men så få möjligheter. Tillsammans kan vi ge barnen möjligheter. 

Läs hela brevet här