SUOMEKSI | ENGLISH | MOBILVERSION
   
 
nbsp;                                         Din hjälp behövs                 Hoppets stjärna                 Projekt                 För företag                 Kontakta oss                


 
      Varför välja Hoppets stjärna?
      Olika sätt att hjälpa
      Som tack för hjälpen
      Samarbetspartners
 

Som tack för hjälpen

Vi vill gärna att er hjälpinsats synliggörs och vi är också måna om att dela med oss information om projekt. Som tack för hjälpen har ni möjlighet att få tillgång till t.ex. följande:

• Information om projektet ni valt att understöda, regelbundna rapporter samt foton

• Månadsbrev med information om vårt arbete

• Företagets logo på Hoppets stjärnas hemsida

• Tillgång till egen banner för Facebook eller Webbsida

• Möjlighet att besöka projekt

• Möjlighet att ordna evenemang i Hoppets stjärnas fastighet i Närpes

• Egen kontaktperson på Hoppets stjärna

• Personliga besök från Hoppets stjärna vid behov