SUOMEKSI | ENGLISH | MOBILVERSION
   
 
nbsp;                                         Din hjälp behövs                 Hoppets stjärna                 Projekt                 För företag                 Kontakta oss                


 
      Bli sponsor
      Donera
      Barnhjälpsfonden
      Utbildningsfonden
      Hjälpsändningar
      Frivilligarbete
      Högtids- och minnesgåvor
      Testamenten
      Webbshop
      Stjärnloppis
 


Hjälpsändningar

En matta på ett kallt betonggolv, varma vinterkläder, yllesockor, en säng och en madrass, ett täcke och dyna, en varm pyjamas och en nalle – då har vi hjälpt ett barn en bit på vägen. Hjälpsändningarna förmedlar att det finns någon som bryr sig!  

Hoppets stjärna är stolta över att kunna bedriva hjälpsändningsverksamhet. Under ett år kör vi ungefär 35 hjälpsändningar till främst Lettland och Litauen. Dessa hjälpsändningar riktas till barnfamiljer, åldringar och personer med funktionsnedsättning. Det finns en extrem fattigdom i dessa regioner som griper tag om och ruskar om varenda en som konfronterats med den. Det vi kan göra genom hjälpsändningarna är att se till att dessa familjers och individers basbehov uppfylls. Genom den materiella hjälp vi erbjuder kan vardagen blir lättare och barnen kan hållas friskare. De som tar emot vår hjälp har inga ekonomiska möjligheter till att själva köpa sådant som kläder, skor, möbler eller husgeråd. Det finns inte heller resurser i kommunerna att ge den hjälp som behövs. Hoppets stjärna förmedlar också hjälp till sjukhus och institutioner, främst i form av handikapphjälpmedel.

Samarbetspartners
Vi har långvarig erfarenhet av samarbete med sociala myndigheter och olika organisationer i Lettland och Litauen. I de allra flesta fall distribueras sakerna som kommit via hjälpsändningarna av lokala socialarbetare, som åker ut till familjer, åldringar och personer med funktionsnedsättning. Dessa personer känner behoven allra bäst och de gör ett mycket värdefullt arbete.

Vad kan jag donera?

Du kan hjälpa genom att donera kläder, möbler, husgeråd, textilier, vitvaror, arbetsredskap – allt som en familj kan tänkas behöva. Man kan också donera rollatorer, rullstolar och andra hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Finansiering av hjälpsändningar

Det är också viktigt att kunna finansiera hjälpsändningsverksamheten. Du kan ge en penninggåva till själva hjälpsändningstransporten för att täcka kostnader som uppkommer vid en hjälpsändning.  Du kan också välja att göra månatliga penningdonationer till hjälpsändningarna. Detta är oerhört viktigt för att hjälpsändningarna ska kunna löpa kontinuerligt. Behoven är enorma och efterfrågan stor.