SUOMEKSI | ENGLISH | MOBILVERSION
   
 
nbsp;                                         Din hjälp behövs                 Hoppets stjärna                 Projekt                 För företag                 Kontakta oss                


 
      Flickor i Indien
      Familjer i Lettland
      Skolor i Lettland
      Barn i Argentina
      Skolbarn på Haiti
      Hjälpsändningar
      Familjer i Litauen
      Gatubarn i Tanzania
      Förskola i Tanzania
      Från kvinna till kvinna 2018
 

 
Hjälpsändningar till Lettland, Litauen och Ukraina

Hjälpsändningarna riktas till barnfamiljer, åldringar och personer med funktionsnedsättning i Lettland och Litauen samt special- och internatskolor i Lettland. I Ukraina riktas den humanitära hjälpen främst till flyktingar från östra Ukraina. 

Hjälpsändningarna tillgodoser familjers och individers basbehov. Den materiella hjälpen gör vardagen lättare och barnen kan hållas friskare. De som tar emot vår hjälp har inga ekonomiska möjligheter till att själva köpa sådant som kläder, skor, möbler eller husgeråd. Det finns inte heller resurser i kommunerna att ge den hjälp som behövs. Hoppets stjärna förmedlar också hjälp till sjukhus och institutioner. Vi sänder rullstolar, rollatorer och sjukhusutrustning.

Målsättningen med hjälpsändningarna är att höja de allra fattigaste familjernas och individernas levnadsstandard och livskvalitet. På institutioner (sjukhus, skolor, barnhem) bidrar hjälpsändningarna till att underlätta arbetet för personalen och höja kvaliteten på vård och undervisning.

Hjälpsändningarna till Litauen och Lettland sker i samarbete med sociala myndigheter, kommuner och organisationer som arbetar med personer med funktionsnedsättning. I Ukraina samarbetar vi med lokala församlingar samt en barnrättsorganisation. Samtliga mottagare rapporterar till Hoppets stjärna. Hoppets stjärna samarbetar med Ahola Transport beträffande själva transporterna.

Hjälpsändningarna kan man stöda genom att bli sponsor i Hoppets stjärna eller genom en engångsdonation. Du kan också stöda hjälpsändningsverksamheten genom att donera saker till oss: Kläder, möbler, husgeråd, textilier, vitvaror, arbetsredskap – allt som en familj kan tänkas behöva. Familjerna i Lettland och Litauen behöver även mat. Du kan packa matpaket och donera till oss.