SUOMEKSI | ENGLISH | MOBILVERSION
   
 
nbsp;                                         Din hjälp behövs                 Hoppets stjärna                 Projekt                 För företag                 Kontakta oss                


 
      Flickor i Indien
      Familjer i Lettland
      Skolor i Lettland
      Barn i Argentina
      Skolbarn på Haiti
      Hjälpsändningar
      Familjer i Litauen
      Gatubarn i Tanzania
      Förskola i Tanzania
      Från kvinna till kvinna 2018
 

 

Juli 2015

Utdelning av jordbruksverktyg och utsäde i Haiti


En hälsning från Haiti:

Läs här vilken nytta Get-gåvokortet kan göra.

 Skolbarn på Haiti


Projektet fokuserar på skolbarn från fattiga familjer på landsbygden.


På Haiti finns ett skriande behov av fungerande skolor och utbildning. Endast 53 % av befolkningen kan läsa och skriva och landet är bl.a. på grund av återkommande naturkatastrofer ett av världens fattigaste. För att kunna bygga upp ett fungerande samhäll behövs utbildning. Trots att det officiellt råder skolplikt på Haiti, är det mer regel än undantag att byarna ute på den avlägsna landsbygden saknar skolor. Om det finns skolor, har de fattiga familjerna inte råd att låta sina barn gå i skola p.g.a. höga skolavgifter. Din och vår hjälp behövs för att ge barn i förskole- och skolåldern möjlighet att gå i skola. Samtidigt säkras också barnets sjuk- och hälsovård och hon/han får ett mål mat under skoldagen.


Det övergripande målet är att öka läskunnigheten, utbildningsnivån och levnadsstandarden på landsbygden. Mer specifikt är målsättningen att säkra grundskoleutbildning för barn och hjälpa familjerna att försörja sig själva. I skolorna får barnen undervisning, hälso- och sjukvård samt mat. Man bedriver också socialt arbete bland familjerna. På så sätt ser man till familjen som helhet och jobbar med att familjerna ska kunna bli självförsörjande och oberoende.


Man kan stöda skolbarnen på Haiti genom att bli sponsor i Hoppets stjärna! Det är också möjligt att göra en engångsdonation till förmån för barnen och familjerna.

Projektbeskrivning