SUOMEKSI | ENGLISH | MOBILVERSION
   
 
nbsp;                                         Din hjälp behövs                 Hoppets stjärna                 Projekt                 För företag                 Kontakta oss                


 
      Flickor i Indien
      Familjer i Lettland
      Skolor i Lettland
      Barn i Argentina
      Skolbarn på Haiti
      Hjälpsändningar
      Familjer i Litauen
      Gatubarn i Tanzania
      Förskola i Tanzania
      Från kvinna till kvinna 2018
 

 
15.10.2015

Hälsningar från Argentina!

Här kan du läsa ett infoblad om vårt arbete i ArgentinaBarn i Argentina

Projektet fokuserar på barn från 0-10 år, men även ungdomar, som tillhör en utsatt minoritet i Argentina, Toba-indianer.

Toba-indianerna tillhör samhällets bottenskikt i Argentina – de lever i extrem fattigdom under slumliknande förhållanden, barnens föräldrar har säsongsbetonade ströjobb och barnen har inga eller få möjligheter att gå i skola. De sydamerikanska länderna och däribland Argentina har drabbats hårt av nedgången i världsekonomin och precis som hos oss i Finland, är det de svagaste i samhället som drabbas hårdast. Den stora skillnaden är dock att i Argentina är klyftorna mellan rika och fattiga enorma och det finns inget socialt skyddsnät för fattiga familjer. Din och vår hjälp behövs för att förändra barnens framtid – genom skola och utbildning kan barnen skaffa sig ett yrke och försörja sig själva och sin familj. 

Den övergripande målsättningen med arbetet bland Toba-indianerna är att ge dem status i samhället, att ge dem kraft att förändra sin situation och medvetenhet om sina rättigheter. Detta uppnås genom att stöda barns och ungdomars utbildning. Målsättningen är att barnen ska få stöd så att de kan gå grundskola och vidare till yrkesskola/gymnasium. 

Man kan stöda barn i Argentina genom att bli bli sponsor i Hoppets stjärna och göra en månatlig donation till förmån för vårt hjälparbete. Det är också möjligt att göra en engångsdonation till förmån för barnen och familjerna. Kom också ihåg våra etiska gåvor – genom att köpa en gåva kan du stöda vårt arbete i Argentina.

Projektbeskrivning