SUOMEKSI | ENGLISH | MOBILVERSION
   
 
nbsp;                                         Din hjälp behövs                 Hoppets stjärna                 Projekt                 För företag                 Kontakta oss                


 
      Flickor i Indien
      Familjer i Lettland
      Skolor i Lettland
      Barn i Argentina
      Skolbarn på Haiti
      Hjälpsändningar
      Familjer i Litauen
      Gatubarn i Tanzania
      Förskola i Tanzania
      Från kvinna till kvinna 2018
 

September 2015

Utdelning av ryggsäckar i Balvi, Lettland.
Se bilderna här


Skolor i Lettland

Projektet fokuserar på barn med funktionsnedsättning på specialskolor i Lettland. Fyra specialskolor för barn i åldern 7-21 år omfattas av projektet.

Barnen i specialskolorna har allt från lindringa till grava fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Många av barnen kommer från svåra familjeförhållanden där föräldrarna inte klarar av att ta hand om barnen. Arbetslöshet, alkoholism, familjevåld och kriminalitet är ofta vardag i de stora familjer barnen kommer från. På grund av svåra hemförhållanden, spelar specialskolan en viktig roll som en trygg plats för barnen.

Målsättningen med fadderstödet är att fylla barnens behov av socialt stöd så de kan utvecklas till trygga personer. För att barnen skall kunna ta till sig skolundervisningen, måste deras basbehov av trygghet först fyllas. Barnen behöver dessutom socialt och känslomässigt stöd i form av sociala aktiviteter för att undvika att de institutionaliseras. Skolorna har inte möjligt att finansiera aktiviteter som utvecklar barnens sociala och känslomässiga färdigheter, därför behövs fadderstödet. Fadderstödet behövs också för att finansiera läkarvård, kläder och liknande. Tack vare fadderstödet får barnen känna sig värdefulla och jämlika. Stödet ökar barnens självkännedom, minskar depression och destruktivt beteende.