SUOMEKSI | ENGLISH | MOBILVERSION
   
 
nbsp;                                         Din hjälp behövs                 Hoppets stjärna                 Projekt                 För företag                 Kontakta oss                


 
      Flickor i Indien
      Familjer i Lettland
      Skolor i Lettland
      Barn i Argentina
      Skolbarn på Haiti
      Hjälpsändningar
      Familjer i Litauen
      Gatubarn i Tanzania
      Förskola i Tanzania
      Från kvinna till kvinna 2018
 


Barnfamiljer i Lettland


Projektet fokuserar på fattiga och marginaliserade barnfamiljer i östra Lettland, i Balvi-distriktet.

Balvi-distriktet håller på att utarmas; arbetslösheten är alarmerande hög och utflyttningen till storstäderna och även utomlands tilltar. Kvar finns de allra svagaste – fattiga barnfamiljer, ensamstående mödrar, personer med funktionsnedsättning och åldringar. Det är barnen som lider mest när föräldrarna inte har möjlighet att tillgodose ens de mest grundläggande behoven. Med tanke på barnens framtid är skolgången det allra viktigaste. I Lettland är skolan gratis, men allt skolmaterial och böcker måste familjerna själva köpa. För en familj där pengarna knappt ens räcker till mat kan detta bli ett oöverstigligt hinder. För många familjer är det uteslutet att barnen skulle kunna fortsätta sin utbildning efter grundskolan eftersom yrkes- och gymnasieutbildning innebär mycket kostnader. Få kan ens drömma om universitetsutbildning. Din och vår hjälp behövs för att trygga barnens skolgång och deras fortsatta utbildning. För barnen kan fadderstöd vara skillnaden mellan en framtid kantad av arbetslöshet, utanförskap och sociala problem och en framtid där de kan jobba och leva ett fullvärdigt liv. Därtill behöver familjerna hjälp med mat, kläder och bostad.    

Det övergripande målet med stödet till familjerna är att bryta den onda cirkeln av social utslagenhet genom att stöda barnens skolgång och utbildning. Den hopplöshet och uppgivenhet som många föräldrar känner kan vi tillsammans förändra och vår målsättning är att stöda familjerna så att de orkar kämpa vidare. Genom att bli sponsor i Hoppets stjärna hjälper du familjerna i Lettland.

Projektbeskrivning