SUOMEKSI | ENGLISH | MOBILVERSION
   
 
nbsp;                                         Din hjälp behövs                 Hoppets stjärna                 Projekt                 För företag                 Kontakta oss                


 
      Varför välja Hoppets stjärna?
      Olika sätt att hjälpa
      Som tack för hjälpen
      Samarbetspartners
 

Varför ska ditt företag hjälpa?

•  Ditt företag är delaktigt i att hjälpa barn som lever i extrem
    fattigdom och som saknar möjligheter till utbildning

•  Samarbete med Hoppets stjärna är ett led i att förstärka
    företagets profil som en ansvarsfull aktör 

•  Samarbete med Hoppets stjärna är ett konkret sätt att
    synliggöra företagets samhällsansvar

•  Genom att aktivt engagera sig i bistånds- och hjälparbete
    kan företaget få nya kunder och öka intresset för företagets
    produkter och tjänster

•  Ett ökat samhällsansvar kan motivera personalen och förstärka
    sammanhållningen