SUOMEKSI | ENGLISH | MOBILVERSION
   
 
nbsp;                                         Din hjälp behövs                 Hoppets stjärna                 Projekt                 För företag                 Kontakta oss                


 
      Flickor i Indien
      Familjer i Lettland
      Skolor i Lettland
      Barn i Argentina
      Skolbarn på Haiti
      Hjälpsändningar
      Familjer i Litauen
      Gatubarn i Tanzania
      Förskola i Tanzania
      Från kvinna till kvinna 2018
 

19.1.2017

Läs här om vårt hjälparbete i Indien under år 2016! Vi behöver fler sponsorer och behovet av studiestipendier är mycket stort. Kom med och hjälp flickorna i slummen till en bättre framtid! Ta kontakt - du behövs!

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

15.3.2016
Bildbilaga från vår resa till Indien i februari 2016: Din hjälp ger barnen i Indien en framtid!


15.12.2015
En hälsning i bilder från året som gått kan du läsa här


Tack för datorerna till Indien-projektet!


Rapport från vår resa till Indien, februari 2014

Läs mera: Rapport från resan

Livsberättelser om kvinnor och familjer i Mumbais slum

Se bilder lägst ner på denna sida!Flickor i Indien


Projektet fokuserar på flickor i skolåldern som bor i olika slumområden i Mumbai, Indien.  Hjälparbete bedrivs dock på bred front så att även pojkar och flickors mammor inkluderas.

Flickor i slumområden har sällan chans till fullvärdig skolgång och utbildning; ofta gifts de bort som barn eller tonåringar. Att kunna läsa, skriva och räkna är inga självklarheter. Flickor utsätts för trakasserier och olika formers diskriminering t.ex. är det vanligt att den egna familjen förvägrar sina döttrar mat och det är mycket otryggt för flickor att röra sig utanför hemmet. När flickorna sedan gifts bort betraktas de som mannens egendom och tyvärr är det vanligt att flickorna utsätts för våld. Dessa flickor kämpar dagligen för sin överlevnad – en flicka i slummen har inget värde. Din och vår hjälp behövs för att förändra flickornas situation; att ge dem medvetenhet om sitt värde och kraft att bryta mot rådande normer. Vi kan hjälpa tillsammans genom att ge flickorna möjlighet till utbildning och stöd.    

Den övergripande målsättningen är att ge flickorna en möjlighet till fullvärdig undervisning i ämnen som är av avgörande betydelse för att de ska kunna försörja sig i framtiden. Samtidigt handlar projektet om ”empowerment” dvs. att ge flickorna makten över sina egna liv.

Arbetet med flickorna sker i form av s.k. resurscenter. Detta innebär att man samlar en grupp flickor 2-3 gånger per vecka och undervisar dem i olika ämnen. Förutom flickgrupper jobbar man parallellt med pojkgrupper och grupper av mammor. På så sätt kan man påverka attityder och befrämja jämlikhet. Inom ramen för resurscentren ordnas också studiebesök till olika myndigheter, man ordnar olika temadagar och firar högtider.

Projektbeskrivning


Bilder från Mumbai: