SUOMEKSI | ENGLISH | MOBILVERSION
   
 
nbsp;                                         Din hjälp behövs                 Hoppets stjärna                 Projekt                 För företag                 Kontakta oss                


 
      Bli sponsor
      Donera
      Barnhjälpsfonden
      Utbildningsfonden
      Hjälpsändningar
      Frivilligarbete
      Högtids- och minnesgåvor
      Testamenten
      Webbshop
      Stjärnloppis
 


Utbildningsfonden


Miljontals barn i världen drömmer om att få gå i skola, att lära sig läsa, skriva, räkna. Barn är överlevare och problemlösare med oanad potential. Tänk om alla dessa barn som lever på gator och soptippar, i slumområden och på fattig landsbygd kunde få utveckla sin kreativitet och problemlösningsförmåga på skolbänken?


Tack vare Utbildningsfonden kan vi ge barn möjlighet till utbildning. Genom att göra en engångsdonation eller genom att bli månatlig givare till Utbildningsfonden kan vi tillsammans se till att barn ska kunna gå i skola.

Barnets rätt till utbildning finns stipulerat i FN:s konvention om barnets rättigheter, den s.k. Barnkonventionen, och för Hoppets Stjärna är denna paragraf av central betydelse. Enligt Barnkonventionen ska utbildning utveckla barnets färdigheter, dess respekt och tolerans för andra människor och kulturer. Hoppets Stjärna ser utbildning som ett verktyg för förändring. Genom utbildning bryter vi cirkeln av fattigdom och utanförskap och barnen kan växa upp till ansvarstagande vuxna. På det här sättet skapar vi hållbar utveckling, vi kan minska klyftorna mellan rika och fattiga och på lång sikt kan vi förändra samhällen.