SUOMEKSI | ENGLISH | MOBILVERSION
   
 
nbsp;                                         Din hjälp behövs                 Hoppets stjärna                 Projekt                 För företag                 Kontakta oss                


 
      Vision
      Mission
      Hur vi jobbar
      Organisation
      Historik
 


Hoppets stjärna

Hoppets stjärna är en politiskt och religiöst obunden organisation som bedriver internationellt biståndsarbete och humanitär hjälpverksamhet främst bland barn och barnfamiljer. Hoppets stjärnas arbete vägleds av kristna värderingar om att varje individ är värdefull. Våra värderingar innebär också att vi tror på att bemöta våra medmänniskor såsom vi själva vill bli bemötta. 

Vår tyngdpunkt i hjälpverksamheten är att jobba med barn och individer som lever i extrem fattigdom och utanförskap. Genom utbildning och verksamhet som siktar på s.k. ”empowerment” av individer kan vi skapa bestående förändringar i barns och familjers liv och förändra samhällsstrukturer. Detta betyder att vi stöder barn till att bli självständiga, ansvarstagande och trygga vuxna. Samtidigt som vi genom våra projekt vill bidra till positiva och långsiktiga samhälleliga effekter, är det också vår uppgift att värna om varje enskilt barn.