SUOMEKSI | ENGLISH | MOBILVERSION
   
 
nbsp;                                         Din hjälp behövs                 Hoppets stjärna                 Projekt                 För företag                 Kontakta oss                


 
      Vision
      Mission
      Hur vi jobbar
      Organisation
      Historik
 

Historik

Hoppets stjärna r.f. grundades i Finland år 1989. Organisationen fick ursprungligen sin början i Sverige, där Hoppets stjärna grundades år 1966. I Norge grundades organisationen år 1984.

Hoppets stjärna i Finland fungerar som en självständig organisation och har egna biståndsprojekt.

Hoppets stjärna r.f. har under åren arbetat på många håll i världen. Vi har understött biståndsprojekt i Argentina, Brasilien, Colombia, Filippinerna, Ghana, Haiti, Indien, Kenya, Kina, Lettland, Rumänien, Ryssland, Trinidad & Tobago, Ukraina och Vitryssland. Vårt fokus har under åren varit stöd till utbildning för barn och ungdomar och stöd till handikappade.

Hjälpsändningar har skickats till Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ukraina och Vitryssland.

Projekt i samarbete med Utrikesministeriet har bedrivits i Ghana, Haiti, Lettland, Moldavien och Ukraina.