SUOMEKSI | ENGLISH | MOBILVERSION
   
 
nbsp;                                         Din hjälp behövs                 Hoppets stjärna                 Projekt                 För företag                 Kontakta oss                


 
      Vision
      Mission
      Hur vi jobbar
      Organisation
      Historik
 

Hur vi jobbar

Hoppets stjärna bedriver allt utvecklings- och biståndsarbete i samarbete med lokala samarbetspartners. Våra samarbetspartners känner behoven och den lokala kulturen – de vet hur man kan hjälpa så att hjälpen verkligen gör en skillnad. Tack vare ett välfungerande samarbete är vi hela tiden uppdaterade om hjälpbehoven i projektländerna och vi kan använda våra resurser väl. Varje samarbetspartner rapporterar regelbundet enligt överenskommelse.

Förutom internationellt utvecklings- och biståndssamarbete, har Hoppets stjärna en viktig uppgift i närsamhället. Föreningen sysselsätter i samarbete med Arbets- och näringsbyråerna och socialväsendet långtidsarbetslösa individer och individer som drabbats av livets motgångar. Vi tror på att alla med stöd och uppmuntran kan förändra sina liv.