SUOMEKSI | ENGLISH | MOBILVERSION
   
 
nbsp;                                         Din hjälp behövs                 Hoppets stjärna                 Projekt                 För företag                 Kontakta oss                


 
      Vision
      Mission
      Hur vi jobbar
      Organisation
      Historik
 

Mission

Det finns miljoner barn i världen som tvingas bli vuxna och ta vuxenansvar alldeles för tidigt, som mister glädjen och spontaniteten för att de är tvungna att bekymra sig för hur de ska få mat för dagen. Dessa barn kanske är föräldralösa och lever på gatan; deras hem kanske är otryggt p.g.a. våld, sjukdom och arbetslöshet. Barnen är tvungna att ge upp sina drömmar om att gå i skola, få en utbildning och ett yrke.

Vår mission är att ge dessa barn redskap att förändra sina liv och kraft att bryta den onda cirkeln av fattigdom, utanförskap och sociala problem. Vår mission är att förmedla hopp och därmed skapa förändring genom utbildning och omsorg om vår nästa.