Testamente och minnesgåva

Hjälp barn förverkliga sina drömmar

Hoppets stjärna tar emot donationer i form av testamenterad egendom. Därför har vi gjort en broschyr som klargör juridiken kring arv och testamente samt en del praktiska frågor. Läs broschyren här

Du kan hedra den bortgångna med en minnesgåva till Hoppets stjärna. Minnesgåvan betalas in till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 (ITELFIHH)

Som anhörig kan du ta kontakt och vi diskuterar tillvägagångssättet vid donation av minnesgåva.         

 

 

Kontaktuppgifter

Tegelbruksvägen 7A
64200 Närpes
tfn. 06 225 3698

Hoppets stjärna Second hand, Närpes
Tegelbruksvägen 7A
tfn. 040 164 6846

Hoppets stjärna Second hand, Vasa
Fredsgatan 20
tfn. 040 164 6570

CONNECT WITH US