SUOMEKSI | ENGLISH | MOBILVERSION
   
 
nbsp;                                         Din hjälp behövs                 Hoppets stjärna                 Projekt                 För företag                 Kontakta oss                


 
      Flickor i Indien
      Familjer i Lettland
      Skolor i Lettland
      Barn i Argentina
      Skolbarn på Haiti
      Hjälpsändningar
      Familjer i Litauen
      Gatubarn i Tanzania
      Förskola i Tanzania
      Från kvinna till kvinna 2018
 

Barn i Tanzania

I Tanzanias huvudstad Dodoma finns många föräldralösa barn och gatubarn. Arbetslöshet, familjesplittring, fattigdom och HIV/Aids är orsaker till att många barn lever på gatan. De har ofta blivit utnyttjade, misslyckats i skolan och avbrutit sin skolgång, förlorat sina föräldrar och måste utstå grupptryck. På gatan hamnar de ofta i kriminalitet och blir utsatta för våld av polis, vuxna eller rivaliserande gäng. Vissa blir även indragna i prostitution och riskerar att få HIV/Aids. Deras drömmar och potential kränks vilket leder till hopplöshet och dåligt självförtroende.

Målet med Children Empowerment Project är att stöda 250 gatubarn och föräldralösa barn så att de kan återanpassas till ett vanligt liv och återuppta sin skolgång. Vi vill medvetandegöra barnens rättigheter och sporra närsamhället att ta ansvar för barnen. På lång sikt kommer hjälpverksamheten att finansieras genom ett bussbolag. Bussen som har köpts in i augusti 2015 ska användas både för projektets primära hjälpverksamhet och i andra hand för kommersiell trafik i Dodoma-regionen. Bussen säkerställer att arbetet på sikt kan bli oberoende av utomstående stöd.

Arbetet med barnen sker genom olika ”klubbar”, som är mötesplatser där föräldralösa barn och gatubarn kan träffas och leka och sporta, lära känna varandra och diskutera sina rättigheter och andra angelägenheter. Under träffarna får barnen även mat. För att det här arbetet ska vara praktiskt genomförbart behövs bussen för att samla ihop barnen och transportera dem till och från ett aktivitetscenter.

Children Empowerment Project är ett samarbete mellan Hoppets stjärna, Finlands svenska Pingstmission och Utrikesministeriet i Finland samt Capital City Church i Dodoma. Du kan vara med och hjälpa barnen i Tanzania genom att bli sponsor i Hoppets stjärna eller genom att köpa andelar i bussen. Läs mer här