Kontakt

Verksamhetsledare
Terese Hoxell
040 164 6687
terese.hoxell@starofhope.fi
info@starofhope.fi

Transportansvarig, förman

040 164 5710
info@starofhope.fi

Butiksansvarig, Närpes
Carola Berg
040 164 6846

Butiksansvarig, Vasa
Susanne Ljunggren
040 164 6570

Kontaktuppgifter

Tegelbruksvägen 7A
64200 Närpes
tfn. 06 225 3698

Hoppets stjärna Second hand, Närpes
Tegelbruksvägen 7A
tfn. 040 164 6846

Hoppets stjärna Second hand, Vasa
Fredsgatan 20
tfn. 040 164 6570

CONNECT WITH US