Kontakt

Verksamhetsledare Karolina Wägar

tfn 06 2253 698

Transportansvarig, förman Tom Landgärds

tfn 040 164 5710

Butiksansvarig, Närpes Carola Berg

tfn. 040 164 6846

Tf. butiksansvarig, Vasa Susanne Ljunggren

tfn. 040 164 6570

Kontaktuppgifter

Tegelbruksvägen 7A
64200 Närpes
tfn. 06 225 3698

Hoppets stjärna Second hand, Närpes
Tegelbruksvägen 7A
tfn. 040 164 6846

Hoppets stjärna Second hand, Vasa
Fredsgatan 20
tfn. 040 164 6570

CONNECT WITH US