Aktuellt

September månadsbrev

Bästa vänner,

Nikhat bor i Malvani, ett av Mumbais otaliga slumområden, där Hoppets stjärna under tio års tid arbetat för att flickor ska kunna gå i skola. Nikhat har de senaste fem åren deltagit regelbundet i verksamheten vid ett av de resurscenter som Hoppets stjärna är med och driver. Familjen som flyttat till Mumbai från landsbygden i hopp om att få det bättre ställt har två döttrar, Nikhat och Maliha. Pappan har ett oregelbundet arbete som väggmålare och mamman sköter om hushållet. Familjens redan små inkomster har minskat under pandemin och nu p.g.a. inflationen och höga matpriser.

Nikhat är en ansvarsfull flicka som är duktig i skolan och deltar aktivt i alla lektioner och evenemang vid resurscentret. En dag berättade en nedstämd Nikhat att hon måste börja arbeta eftersom familjen inte har råd att betala för båda systrarnas studier. Storasystern Maliha har tidigare också deltagit i resurscentrets verksamhet och tack vare det studerar hon nu på Ismail Yusuf College. När läraren vid resurscentret hörde att Nikhat skulle sluta skolan lovade läraren att hjälpa henne. Läraren informerade föräldrarna om att Nikhat har möjlighet att få studiestipendium via Hoppets stjärna förutsatt att hon skrivs in vid en utbildning och visar framsteg i studierna. Föräldrarna gav sin tillåtelse och Nikhat kan nu studera vid Bafna Girls’ College.

Den pågående ekonomiska krisen gör det svårare för många unga flickor att nå sina framtidsdrömmar.  Nikhat är nu på väg mot sin dröm och samtidigt är hon en förebild för många andra flickor vid resurscentret. Det är viktigt att visa att det finns en väg ut ur fattigdomen, att det finns möjligheter bara man jobbar hårt.

För att ge flickor som Nikhat en chans till utbildning har vi under 5 år samlat penningmedel via våra insamlingar som t.ex. Ryggsäcken. Penningmedlen används till studiestipendier. Det är också tack vare alla de månadsgivare som regelbundet understöder vårt hjälparbete i Indien som vi kan fånga upp dessa flickor och hålla igång verksamheten vid resurscentren. Det är en viktig uppgift vi har! Varje flicka som kan få en utbildning är en vinst, varje flicka som får gå i skola är en del av den positiva förändring vi jobbar för. Då flickor ges en röst och då vi jobbar med det omkringliggande samhällets attityder mot flickor och utbildning av flickor, motverkar vi barnäktenskap, människohandel och förtryck. En flicka som har en utbildning kan försörja sina framtida barn. Genom utbildning av flickor bryter vi spiralen av marginalisering och fattigdom som går i arv generation efter generation.            

Om du vill vara med i detta viktiga förändringsarbete för alla barns lika värde och rätt till utbildning kan du bli månadsgivare i Hoppets stjärna. Du kan också betala in en penninggåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller via MobilePay till numret 60594, märk betalningen ”Flickor i Indien” (eller det ändamål du vill stödja). All hjälp är välkommen!

Vi har nu avslutat insamlingen av ryggsäckar för i år. Vi har samlat in 268 ryggsäckar som har delats ut i Zarasai, Litauen och i specialskolor i Riga. Ryggsäckarna till Balvi, Lettland delas ut i samband med julpaketen. Ett varmt tack till alla som donerat till insamlingen Ryggsäcken!

Hjälp oss att sprida kunskap och glädje! Tack för din värdefulla hjälp!

 

 

 

Ryggsäcken 2022

För åttonde året i rad ordnar vi insamlingen Ryggsäcken med fokus på barn och ungas skolgång och utbildning. Vi samlar in både penninggåvor och ryggsäckar. Penninggåvor används till studiestipendier till ungdomar i våra projekt och för att köpa skolmaterial. De insamlade ryggsäckarna skickas till Lettland och Litauen och delas ut till barn och ungdomar i våra projekt samt till barn med funktionsnedsättningar på specialskolor. 

I östra Lettland och Litauen kämpar många familjer för att få vardagen att fungera. Pengarna räcker knappt till mat, så skolmaterial har man sällan råd med. I special- och internatskolorna finns barn som kommer från svåra familjeförhållanden. De kan inte räkna med stöd eller hjälp hemifrån – skolan är deras hem. För alla dessa är en ryggsäck fylld med skolsaker till stor nytta och glädje! Drivkraften för många föräldrar är att kunna ge sina barn ett bättre liv än de själva haft – ett bättre liv innefattar alltid en önskan om att kunna ge sina barn en god utbildning. Insamlingen Ryggsäcken är ett led i att stöda barnens skolgång. Tillsammans kan vi ge barn och ungdomar en trevligare skoldag och hjälpa ungdomar att fullfölja sin dröm om en bättre framtid.

Artis, 20 år, är en ungdom som fått möjlighet att studera vidare tack vare stöd från Hoppets stjärna. Artis bor tillsammans med sina föräldrar i Balvi i en enrumslägenhet. Våren 2021 gick Artis ut yrkesskolan i Balvi med fina resultat och hösten 2021 kom han in på ’Rezekne Academy of Technology’ där han nu studerar till programmeringsingenjör. Artis familj kan inte stödja hans studier fullt ut då deras pengar inte räcker till internat och uppehälle. Tack vare insamlingen Ryggsäcken och de penninggåvor som samlades in ifjol kunde Artis få studiestipendium och möjligheten att uppfylla sin dröm om att studera vidare och skapa sig en bättre framtid. Vi vill gärna kunna hjälpa fler ungdomar som Artis till en bättre framtid och det kan du hjälpa oss med genom att ge en penninggåva till insamlingen.

Du kan också delta i insamlingen genom att skänka en hel och ren ryggsäck fylld med oanvända skolsaker såsom blyertspennor, suddgummi, pennskrin, linjal, färgpennor, limstift, sax, häften, vattenfärger.  Lämna in ryggsäcken vid någon av våra insamlingsplatser senast 28.8. Penninggåvor betalas till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller via MobilePay till numret 60594, märk betalningen Ryggsäcken.

Vi behöver din hjälp för att kunna ge barnen en ryggsäck fylld med skolmaterial. Vi behöver din hjälp för att kunna uppfylla ungdomars drömmar om att studera vidare och skapa den framtid de längtar efter.

 

 

 

Maj månadsbrev

Detta månadsbrev vill jag tillägna vårt familjestödsprojekt i Balvi, Lettland. Projektet har pågått sedan  januari 2013 och vi behöver nu fler månadsgivare som hjälper.

Hoppets stjärnas familjeprojekt i Balvi är till för att stöda utsatta barnfamiljer som är i stort behov av hjälp och inte kan få denna hjälp någon annanstans ifrån. Arbetet sker i samarbete med lokala skolor och sociala myndigheter, eftersom dessa känner till familjernas situation och behov. Hoppets stjärna har kontaktpersoner i Balvi som har lång erfarenhet av detta arbete och som kontrollerar att stödet används rätt. Stödet behövs huvudsakligen för att möjliggöra barnens skolgång och yrkesutbildning samt för att ge en trygg barndom trots familjens fattiga och svåra förhållanden. Familjerna behöver ekonomiskt stöd för att klara av alla utgifter som skolgång och utbildning innebär, eftersom de samtidigt kämpar med att försörja familjen och skaffa fram mat på bordet.
Här kan du läsa hela månadsbrevet

Mathjälpen

Matpriserna stiger över hela världen. Jag har varit i kontakt med våra projekt och situationen är liknande överallt. Vår samarbetspartner i Haiti skriver att en ny undersökning visar att 60% av befolkningen i Haiti lider av hunger. Dels är detta en följd av fjolårets jordbävning, dels gör den osäkerhet som råder i landet att många företag stänger och arbetslösheten stiger. Inget arbete, inga pengar att köpa mat för. I Haiti har matpriserna fördubblats sedan förra året. På grund av de förhöjda matpriserna räcker skolans budget i Bois Negresse inte längre till för att barnen ska få skollunch alla dagar. Detta är fruktansvärt! Föreställ dig att gå en hel dag i skolan och inte få någon lunch. För många barn är dessutom skollunchen det enda varma mål mat de får om dagen.

I de baltiska länderna, Indien och Argentina är situationen likadan; matpriserna stiger och familjernas små inkomster räcker till allt mindre mat. Vi kan inte låta barnen vara hungriga och vi behöver din hjälp! Genom vårens insamling Mathjälpen kan du hjälpa till att mätta barnens magar. Situationen är akut och alla bidrag är värdefulla. Vill du hjälp oss att mätta hungriga magar kan du betala in en gåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39, eller via MobilePay till numret 60594, märk betalningen Mathjälpen. Mera information finns på vår hemsida www.starofhope.fi

 

 

 

Kriget i Ukraina

Hoppets stjärna samlar fortsättningsvis in penninggåvor som går oavkortat till krigets offer. Vår systerorganisation Star of Hope Romania finns på plats vid tre gränsövergångar i norra Rumänien.  Tusentals flyktingar passerar rumänska gränsen dagligen och där tar vi emot kvinnor och barn som tvingats lämna sin män/pappor och fly från kriget. När flyktingar med någon form av funktionsvariation korsar gränsen hänvisas de till oss, eftersom Hoppets stjärna har 33 års erfarenhet av att arbeta med just den målgruppen i Rumänien. Det ger oss unika möjligheter att ta hand om dem och tillgodose deras behov.

I Iasi och Dorohoi driver Hoppets stjärna sedan tidigare dagcenter för barn med funktionsnedsättning, och delar av dessa lokaler har nu anpassats för flyktingmottagande. Parallellt med den ordinarie dagliga verksamheten ser vi till att familjer på flykt får mat, tak över huvudet och rehabilitering för sina barn. Vill du hjälpa kan du betala in din gåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39, eller via MobilePay till numret 60594, märk betalningen Ukraina.

 

 Gränsövergången i Siret, Rumänien

 

 Matutdelning vid gränsen i Siret, Rumänien.

 

Vi behöver din hjälp!

Varje kväll går ungefär var tionde person i världen och lägger sig hungrig. Coronapandemin, naturkatastrofer och konflikter har bidragit till att antalet hungriga i världen har eskalerat de senaste åren. När matpriser höjs blir det svårt för många familjer att få tillräckligt med mat på bordet.

Hoppets stjärnas insamling Mathjälpen handlar om medmänsklighet och omtanke om vår nästa. Hjälp oss att mätta hungriga magar!

 

Vill du hjälpa?

De senaste åren har varit svåra och utmanande för alla barn och familjer i våra projekt. Många familjer har förlorat sin inkomst helt eller delvis p.g.a. pandemin. Naturkatastrofer och konflikter bidrar till höjda matpriser, vilket leder till ännu fler hungriga magar.

Genom insamlingen Mathjälpen samlar vi in penninggåvor och matpaket till våra projekt i Haiti, Argentina, Indien, Lettland och Litauen.

En gåva som mättar hungern

Genom att donera en penninggåva ger du utsatta familjer mat på bordet. För familjerna innebär varje gåva stor tacksamhet och lättnad. Penninggåvor betalas in till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39, märk betalningen Mathjälpen. Du kan också sända din penninggåva via MobilePay till numret 60594, märk betalningen Mathjälpen.
Penninggåvor tas emot under hela året.

Du kan även donera via vår webbsida, klicka här

Matpaket skickas också traditionsenligt till Lettland och Litauen. Matpaketen kan lämnas in till någon av våra verksamhetspunkter eller hos våra insamlare senast 30.4.

Packa ett matpaket

Dessa paket delas ut i Lettland och Litauen och kan innehålla bl.a. följande:
- Matvaror: Kött-, fisk- o. fruktkonserver, ris, pasta, gryn, mysli, mjöl, kaffe, te, kakao, kex, russin, torkad frukt, sötsaker/godis (ej salmiak/lakrits)

Vill man ge något extra utöver mat kan följande vara ett tips:

- Hygienartiklar: Schampo, tvål, tandkräm
- Skolmaterial: Pennor, kritor, häften
- Tåliga leksaker, pussel, brädspel

Packa varorna i en låda (helst en bananlåda) ordentligt så att inget blir förstört, lägg t.ex. mjöl och eventuella hygienartiklar skilt för sig i plastpåsar. Fyll lådan väl och förslut den ordentligt. För matpaketet till ett insamlingsställe eller till Hoppets stjärna senast 30.4.

OBS! Matvaror får inte ha passerat ”bäst före” datum. Kläder skickas inte i matpaketen. Kläder sänds kontinuerligt med alla våra hjälpsändningar. Eftersom detta är en gåva skickas inget begagnat, inte heller bräckliga eller batteridrivna leksaker.

Insamlingsplatser

 

Esse

Lotta Smeds, Lillbackavägen 110

050 408 7036

Oravais

Peter Åbacka, enligt överenskommelse

Carl-David Wallin, enligt överenskommelse

044 244 7890

050 086 1316

Vörå

Rut och Håkan Vesterlund, Alunvägen 75

050 350 7222

Sundom

Bernice Sten-Forsén, Järnstigen 6

050 404 0677

Kauttua

Anna Nikkari, enligt överenskommelse

050 407 2639

Vanda

Sirkka och Markku Saarinen, Skruvgängsvägen 57 B

050 341 0781 050 441 7446

Paket kan även lämnas in direkt till Hoppets stjärna i våra second hand-butiker

Närpes

 

Tegelbruksvägen 7A, 64200 Närpes

må-fr kl. 10-17 och lö kl. 10-14

040 164 6846

Vasa

Fredsgatan 20, 65100 Vasa

må-fr kl. 10-17 och lö kl. 10-14

040 164 6570

 

 

 

 

HJÄLP UKRAINA


Din hjälp behövs!

Tillsammans med Hoppets stjärna Sverige och Star of Hope Romania samlar vi in penninggåvor som förmedlas oavkortat till krigets offer.

Star of Hope Romania är på plats vid gränsen mellan Ukraina och Rumänien och tar emot kvinnor och barn som flyr landet. Under helgen började man dela ut mat och vatten samt gosedjur till barnen. Många har varit på flykt i flera dagar och är trötta och hungriga. Genom att stödja Star of Hope Romania kan vi snabbt ge den hjälp som är mest akut just nu.

Penninggåvor betalas till vårt insamlingskonto
FI57 4963 1040 0374 39
märk betalningen Ukraina
eller MobilePay 60594

 

 

 

 

 

 

 

JULGÅVAN 2021

Julen närmar sig, glädjens högtid som talar till barnet inom oss alla. Låt oss tillsammans göra så att ögon får glittra på både stora och små den här julen.
Världen behöver mer glädje och en gnista av julens magi!


 
Anvisningar och tips                         
Alternativ 1: Packa ett matpaket

Dessa paket delas ut i Lettland och Litauen och kan innehålla bl.a. följande:

- Matvaror: Kött-, fisk- o. fruktkonserver, ris, pasta, gryn, mysli, mjöl, kaffe, te, kakao, kex, russin, torkad frukt, sötsaker (ej salmiak/lakrits)
- Hygienartiklar: Schampo, tvål, tandkräM
- Skolmaterial: Pennor, kritor, häften
- Tåliga leksaker, pussel, brädspel

Packa varorna i en låda (helst en bananlåda) ordentligt så att inget blir förstört, lägg t.ex. mjöl och hygienartiklar skilt för sig i plastpåsar. Fyll lådan väl och förslut den ordentligt. Fyll i och tejpa fast talongen som finns nedan. För julpaketet till ett insamlingsställe eller till Hoppets stjärna senast 21.11.

OBS! Matvaror får inte ha passerat ”bäst före” datum. Kläder skickas inte i julpaketen. Kläder sänds kontinuerligt med alla våra hjälpsändningar. Eftersom detta är en julgåva skickas inget begagnat, inte heller bräckliga eller batteridrivna leksaker.


Alternativ 2: Packa julklappar till barn

Barn på institutioner samt barn i utsatta familjer i Lettland och Litauen får julklappar. Barnens ålder är mellan 0-18 år. Packa oinslagna julklappar i en låda eller slå in julklapparna. Förslag på julklappar:
- Godis (ej lakrits/salmiak), russin, kex
- Tåliga leksaker, kramdjur
- Sportartiklar
- Rit- och skolmaterial
- Hygienartiklar

Packa julklapparna i en låda eller en plastpåse. Fyll i och tejpa fast talongen som finns nedan eller skriv på paketet. För julklapparna till ett insamlingsställe eller till Hoppets stjärna senast 21.11.

OBS! Eftersom detta är en julgåva skickas inget begagnat, inte heller bräckliga eller batteridrivna leksaker.


Alternativ 3: Ge en penningdonation

Du kan ge en julgåva i form av en penningdonation. Märk gåvan ”Julgåva”. Penninggåvorna används till mat för familjer och skolbarn i våra projektländer.

Insamlingskonto: Sparbanken FI57 4963 1040 0374 39 (ITELFIHH)
Du kan också sända din donation via MobilePay till numret 60594 eller direkt via denna länk.

Skicka eller lämna ditt julpaket senast 21.11.
Penningdonationer tas emot fram till 31.12.

 

Insamlingsplatser
 
Jakobstad

Jakobstads kristna center/Cia Streng
Kanalesplanaden 21 (gågatan)
lördagar i november kl. 11-13
tfn 050 413 4507

 

Esse

Lotta Smeds
Lillbackavägen 110
tfn 050 408 7036

 

Jeppo

Källan/Birgitta Kronqvist
lördagar kl. 10-12 eller enligt överenskommelse
tfn 050 320 1754

 

Oravais

Peter Åbacka
enligt överenskommelse
tfn 044 244 7890

Carl-David Wallin
enligt överenskommelse
tfn 050 086 1316Vörå

Rut och Håkan Vesterlund
Alunvägen 75
tfn 050 350 7222


Korsholm

Maria Österåker
enligt överenskommelse
050 462 9093Sundom

Bernice Sten-Forsén
Järnstigen 6
tfn 050 404 0677Lappfjärd

Ann-Sofi Gull (tfn 0400 638 885) och
Mathias Silander (tfn 040 567 4103)
Lappfjärdsvägen 1198
OBS! Insamling endast torsdagar kl. 18-20Kauttua

Anna Nikkari
enligt överenskommelse
tfn 050 407 2639Pargas

Pia och Mats Prost
Näsbacken 8.
tfn 050 338 1710
OBS! Ring/smsa innanKimito

Li Näse
Museivägen 7 (Sagalund)
tfn 050 352 8107
vardagar kl. 10-16


Vanda

Sirkka och Markku Saarinen
Skruvgängsvägen 57 B
tfn 050 341 0781 eller 050 441 7446

Esbo

Titti Rusk
enligt överenskommelse
045 884 5994


Paket kan även lämnas in direkt till Hoppets stjärna i våra second hand-butiker


Närpes

Tegelbruksvägen 7A
64200 Närpes
tfn 040 164 6846
må-fr kl. 10-17 och lö kl. 10-14


Vasa

Fredsgatan 20
65100 Vasa
tfn 040 164 6570
må-fr kl. 10-17 och lö kl. 10-14


 

 

 

 

KATASTROF I HAITI
Stora behov efter kraftig jordbävning

Senaste nytt om Haitikatastrofen

Över 2 200 har bekräftats döda efter jordbävningen i Haiti, och 500 000 barn i är i akut behov av mat, rent vatten och tak över huvudet. Hoppets Stjärna jobbar hårt med att stilla de nödställdas hunger och bygga baracker åt dem i den katastrofdrabbade staden Cavaillon.

Senaste nytt, onsdag 25 augusti:

Efter resan till katastrofzonen har Myrtha och Tony och Reginald  klar för fortsatta insatser.
Insatserna kommer fokusera på Cavaillon, 25 kilometer från Les Cayes, eftersom inga andra biståndsorganisationer finns på plats där.
”Den här platsen är belägen 10-15 minuter från huvudvägen, och till ett mer avsides område som det här kommer det aldrig någon hjälp. Vi har inte sett någon hjälp ta sig hit. Ingen organisation, inte en enda bil. Folket här har blivit övergivna. Deras hus är förstörda. De behöver mat, de behöver vatten och de behöver tak över huvudet, säger Reginald Celestin.

Detta är de insatser som Hoppets Stjärnas vill genomföra i Cavaillon:
– Expandera matprogrammet så att det inkluderar 700 nödställda varje dag
– Dela ut nödpaket till 700 familjer.
– På sikt återuppbygga hus för upp till 300 familjer.

Detta har hänt

Så sent som 2010 drabbades Haiti av en jordbävning med den något lägre magnituden 7,0. Då omkom mellan 212 000 och 300 000 personer, enligt de Haitis officiella siffror.

Förödelsen blev denna gång som störst i områdena kring kuststäderna Jérémie och Les Cayes. Jérémie ligger på den västra landtungans nordsida och Les Cayes på sydsidan.

Hoppets Stjärnas verksamhetsansvariga i Haiti, Myrtha Dór och Tony Boursiquot, befann sig i sitt hem utanför Port-au-Prince när jordbävningen startade.
– Jag låg fortfarande och sov när jag kände hur min säng började skaka kraftigt, säger Myrtha. Först trodde jag att det var min man som försökte väcka mig på ett bryskt sätt. När jag förstod att jag var ensam i rummet rusade jag mot ytterdörrarna. Alla hemska minnen från 2010 kom tillbaka. Ljudet av kollapsande hus och skrikande människor, täckta av det tunga damm som lade sig över hela landet.

Vår medarbetare Reginald Celestin var på plats i den värst drabbade staden Les Cayes när jordbävningen inträffade.
– När skakningarna slutat fortsatte jag att skaka. Sedan sprang jag, säger han.
Pastor Reginalds familj befann sig utom synhåll, 300 meter bort.
– De kändes som om det tog en timme att springa hundra meter. Tankarna i mitt huvud var som en storm. Tack Gode Gud att min familj klarade sig!

Söndag 15 augusti: ”Omätbara skador”
Under lördagen och söndagen drabbades Haiti av 19 efterskalv med magnituden 4.0 eller högre. Det kraftigaste efterskalvet uppmättes till 5,8 och inträffade 15 timmar efter huvudskalvet.
– Otaliga offer är kvar under rasmassorna, säger Tony Boursiquot. När det gäller materiella skador är de omätbara. Det handlar om hus, kyrkor, sjukhus, skolor och infrastruktur som förstörts.

Vid jordbävningen 2010 omkom Tonys syster. Den här gången befarade Myrtha Dór att samma öde drabbat hennes anhöriga i Les Cayes. Det dröjde innan hon fick de första livstecknen från dem.
– De hade flytt från sina hus och sökt skydd på kyrkogården, berättar Myrtha.

 

Måndag 16 augusti: Goda nyheter från våra skolor
Tony och Myrtha har lyckats få kontakt med samtliga projektledare i de haitiska byar där Hoppets Stjärna driver skolor. Ingen av våra projektbyar ligger i det värst drabbade området, men byggnader har rasat runtom i landet.
– Just nu ser det ut som om alla våra 3 600 skolbarn har klarat sig, säger Hoppets Stjärnas verksamhetschef Ulrika K Eriksson. Det gör oss förstås oerhört lättade.  2010 rasade flera av våra skolor, och när vi återuppbyggde dem såg vi till att göra dem jordbävningssäkra. Tyvärr är alltför få byggnader i Haiti byggda på det sättet.

Haitis myndigheter har inte kapacitet att på egen hand hantera de akuta hjälpbehoven.
– Vi behöver akut hjälp med att ta hand om skadade överlevare och hjälpa dem som sitter fast under rasmassorna, säger Tony Boursiquot. Vi behöver också ambulanser som kan transportera de skadade till våra sjukhus. Sjukhusen, i sin tur, är överbelastade. Det råder brist på medicin och medicinsk utrustning.

Haitis sjukhuspersonal efterlyser tält där de kan vårda de skadade. Sjukhusen är mestadels byggda av tung betong, och såväl personalen som deras patienter är rädda för att vistas inomhus på grund av rasrisken.
– Behovet av ortopediska kirurger är akut, säger Tony. Men de måste också utrustas med kirurgiska redskap för att kunna utföra operationer.

Tisdag 17 augusti: Väpnade grupper blockerar vägen
Det är i dagsläget mycket svårt att transportera nödhjälp från Port-au-Prince till de värst drabbade områdena i landets sydvästra del. Haitis president Jovenel Moïse mördades den 7 juli och det inrikespolitiska läget var kaotiskt redan innan dess. Tre tungt beväpnade kriminella grupper slåss om kontrollen över området Martissant-Carrefour utanför huvudstaden. Den senaste tiden har de blockerat den enda framkomliga vägen västerut.
– Gängen har gjort hål i husväggarna utmed vägen och skjuter med gevär genom hålen. De som försöker passera har fallit offer för beskjutning, rån och kidnappningar. Polisen står maktlös, säger Tony Boursiquot.

Unicefs Haiti-representant Bruno Maes har begärt att en “humanitär korridor” ska öppnas genom Carrefour-området. Under helgen cirkulerade uppgifter om att de väpnade grupperna gått med på vapenvila, men detta har inte kunnat bekräftas. Så länge blockaden består kan de drabbade områdena endast nås med helikopter eller båt.

En konsekvens av vägblockaden i Carrefour är uteblivna varutransporter. De, i sin tur, har lett till att folket i den jordbävningsdrabbade regionen står med tomma lager.
– De kommer snabbt att få slut på mat, säger Tony. Det här är den senaste i en lång rad av kriser som drabbat mitt land. Pandemin, matbristen, de väpnade gängen och den långdragna politiska och ekonomiska krisen har tillsammans störtat Haiti ner i totalt kaos.

Onsdag 18 augusti: Stormen Grace förvärrar läget
På tisdag kväll, drygt två dygn efter skalvet, drog stormen Grace in över landet. Den uppnådde aldrig orkanstyrka men kom vid sämsta tänkbara tidpunkt. Regnet vräkte ner över byggnader utan tak och översvämmade överlevarnas provisoriska tältläger. Därmed ökar risken för epidemier i katastrofzonen.

När stormen drog in bröts Hoppets Stjärnas kontakt med Reginald Celestin, på plats i katastrofzonen.  Natten mot onsdag, svensk tid, når ett samtal åter fram.
– Hur skulle vi kunna förbereda oss för det här regnet mitt i en katastrofzon? Folk har ju inga hem att söka skydd i, säger han.

Reginald lyckades transportera en 12,2 meter lång fraktcontainer till en basketplan i staden Les Cayes där många jordbävningsoffer hade samlats.

– De var utom sig och hade ingenstans att ta vägen, sa han. 40 personer sov inuti containern den natten. 50 till fick sova ovanpå den medan stormen rasade. Folk gör vad de kan för att hjälpa varandra, säger han. Jag försöker få tag på tillräckligt med mat för att mätta 350 personer om dagen. Snälla, be för oss!

Lördag 21 augusti: Direktrapport från katastrofzonen
Hoppets Stjärnas tre högst ansvariga i Haiti har nu lyckats ta sig fram till katastrofområdet.

Haiti behöver akut hjälp!

 

Har du frågor eller funderingar?

 

 

Ryggsäcken info

Du kan delta i insamlingen genom att skänka en hel och ren ryggsäck fylld med oanvända/nya skolsaker såsom blyertspennor, suddgummi, pennskrin, linjal, färgpennor, limstift, sax, häften, målarböcker, vattenfärger. Lämna in ryggsäcken vid någon av våra insamlingsplatser senast 27.8.2021. Vi tar också med stor tacksamhet emot penninggåvor till insamlingen, som används för att köpa skolmaterial och bekosta transporter. Märk din gåva med Ryggsäcken; du kan betala in din gåva via MobilePay 60594 eller till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 

 

 

 

Detta månadsbrev blir litet annorlunda, det kan ses som en liten ”lektion” i ämnet utbildning. Varför, kanske någon undrar? Jo, för att jag vill sprida kunskap om varför utbildning är så viktigt. Utbildning är en hjärtefråga för oss på Hoppets stjärna och när jag började arbeta här för 1,5 år sen saknade jag själv mycket av denna kunskap, nu är jag mera påläst. 

LÄS HELA MÅNADSBREVET

 

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR

 

Tusen tack för alla morsdagskort och alla inbetalningar! Jag blir riktigt rörd när jag tittar på alla fina teckningar och kort som ni ritat och skrivit, tack! Tack vare våra samarbetspartners har korten levererats till mammor och familjer i bland annat Balvi och Zarazai. Min önskan och tanke med morsdagskorten är att de ska sprida lite glädje i dessa tider samt visa ”våra” familjer att vi tänker på dem även om vi inte kan skicka de traditionella morsdagspaketen i år. Familjerna får även ett köpkort som kan användas till mat. 

 

April månadsbrev

LÄS HELA MÅNADSBREVET

 

LÄS HELA MÅNADSBREVET

 

Barnfötter som springer på ett kallt golv i ett dragigt hus utan rinnande vatten. Så här ser vardagen ut för flera av våra projektfamiljer i våra baltiska grannländer. I detta månadsbrev vill jag berätta lite mer om vårt projekt med familjecentret i Zarazai, Litauen.

 

 

LÄS HELA MÅNADSBREVET

December månadsbrev

Ett varmt och hjärtligt tack till alla er som på ett eller annat sätt bidragit till vår julinsamling. Alla matpaket, julklappar och penninggåvor är mycket uppskattade! Mitt hjärta är fullt av tacksamhet och glädje och jag hoppas att du inser hur värdefull din hjälp faktiskt är. Tack för att just du finns! 

November månadsbrev 

LÄS HELA MÅNADSBREVET 

 

Tack för att just du finns” – så lyder temat för årets julpaketsinsamling. Vi vill lyfta fram hur viktig din hjälp är och hur mycket den faktiskt betyder för mottagaren. Genom Hoppets stjärnas julpaketinsamling hjälper vi våra medmänniskor på ett konkret sätt. Liksom tidigare år väljer du om du vill ge en penninggåva, packa ett matpaket eller ge en julklapp till ett barn.
Julpaketsinsamlingen 2020 är i gång! Att finnas där för en medmänniska är bland det viktigaste och värdefullaste vi kan göra. Kom med och sprid julglädje tillsammans med oss!  

PACKNINGSANVISNINGAR

INSAMLINGSPLATSER

 

September månadsbrev

Ett stort och varmt tack för alla ryggsäckar och inbetalningar. Ryggsäckarna är till stor glädje och hjälp för barnen - det är nästan som julafton när de öppnar sin nya egna ryggsäck och ser vad den innehåller. TACK till er som gör detta möjligt!

I detta månadsbrev vill jag berätta lite mer om vårt projekt med flickorna i Indien. Projektet görs i samarbete med organisationen Vacha i olika slumområden (s.k. ”bastis”) i och omkring Mumbai. Fokus är att hjälpa flickor från fattiga förhållanden att få en utbildning och på så sätt skapa en möjlighet till en bättre framtid.

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR

 

Augusti månadsbrev

Här i Finland har antalet coronafall minskat och vi har kunnat njuta av sommaren. I de baltiska länderna är situationen liknande som i Finland men i våra projektländer längre bort är situationen tvärtom. I Argentina, Haiti och Indien ökar antalet coronafall och i skrivande stund är restriktionerna fortfarande hårda. Barnen behöver nu din hjälp! När samhället är nerstängt pga Covid-19 kan föräldrarna inte arbeta (om de har ett jobb). Ingen inkomst - ingen mat. När barnen inte kan gå i skolan ökar matbehovet och kostnaderna hemma vilket gör att familjens matsituation blir ännu svårare. Tyvärr så drabbar pandemin de fattiga hårdast, de som har det svårt från början får det ännu svårare. Akut mathjälp behövs till familjerna i Argentina, för skollunchen i Haiti och till flickorna i Indien.

Vill du hjälpa barnen att få mat? Du kan hjälpa genom att betala valfri summa till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller via Mobile Pay 60594. Märk betalningen Barnhjälpsfonden. 

Ännu i augusti kan du delta i insamlingen Ryggsäcken. Du kan skänka en hel och ren ryggsäck (även begagnad om den är hel och ren) fylld med oanvända skolsaker såsom t.ex. blyertspennor, suddgummi, pennskrin, linjal, färgpennor, sax, häften. Vi kontrollerar alla ryggsäckarna och om någon ryggsäck är överfull och en annan nästintill tom så brukar vi flytta över en del av innehållet. Lämna in ryggsäcken vid någon av våra insamlingsplatser senast 26.8. Vi tar också med stor tacksamhet emot penninggåvor till vår insamling Ryggsäcken. Pengarna används till att köpa skolmaterial och bekosta transporter. Märk donationen med ”Ryggsäcken” och betala in din gåva till samma kontonummer som ovan.

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR


Juli månadsbrev

Här i Finland är det självklart att man ska gå i skolan och att man fortsätter studera när grundskolan är klar. I Lettland är barnens skolgång gratis, men skolmaterialet och böckerna kostar. Att studera vidare efter grundskolan är ingen självklarhet då detta kostar och barnen är tvungna att flytta bort hemifrån. För barn som kommer från fattiga familjer kan drömmen om ett yrke ta slut här. Vi vill ge de unga en möjlighet att studera vidare trots familjens ekonomiska begränsningar. Tack vare våra sponsorer kan vi ge ungdomar i Balvi studiestipendium som hjälper dem med fortsatta studier. Vill du hjälpa en ungdom i Balvi att få ett yrke och en ljusare framtid? Hör av dig så berättar jag mera om hur du kan bli sponsor.

Ett annat konkret sätt att hjälpa barnens skolgång i Lettland och Litauen är vår kampanj Ryggsäcken. Vi ser fram emot att sprida glädje till hundratals skolbarn i höst. Du kan delta i insamlingen genom att skänka en hel och ren ryggsäck fylld med oanvända skolsaker såsom blyertspennor, suddgummi, pennskrin, linjal, färgpennor, limstift, sax, häften, vattenfärger.  Lämna in ryggsäcken vid någon av våra insamlingsplatser senast 26.8.2020. Vi tar också med stor tacksamhet emot penninggåvor till insamlingen. Pengarna används till att köpa skolmaterial och bekosta transporter. Märk donationen med ”Ryggsäcken” och betala in din gåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 (eller till något av kontona i detta månadsbrev) eller via Mobile Pay 60594.

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR

 

Juni månadsbrev

Här på Hoppets stjärna hoppas vi att vardagen ska börja återgå till det ”normala”. På grund av Covid-19 har vi inte kunnat skicka iväg några varudonationer sedan början av mars, så nu i sommar blir det istället aktuellt med flera transporter. Tveka inte att kontakta oss när du städar ur dina garderober eller sommarstugan och har saker du vill donera till välgörenhet. Vi tar tacksamt emot allt som används och behövs i ett hushåll, så länge sakerna är hela och rena.

Här i Finland har sommarlovet bara börjat men redan går mina tankar till skolstarten. Jag tänker förstås på insamlingen Ryggsäcken. Hoppets stjärna kommer nu för sjätte året i rad att samla ihop ryggsäckar som skickats till östra Lettland och Litauen där många familjer kämpar för att få vardagen att fungera. Pengarna räcker knappt till mat, så skolmaterial har man sällan råd med.

Du kan delta i insamlingen genom att skänka en hel och ren ryggsäck fylld med oanvända skolsaker såsom blyertspennor, suddgummi, pennskrin, linjal, färgpennor, limstift, sax, häften, vattenfärger.  Lämna in ryggsäcken vid någon av våra insamlingsplatser senast 26.8.2020. Vi tar också med stor tacksamhet emot penninggåvor till insamlingen. Penningmedlen används till att köpa skolmaterial och bekosta transporter. Märk donationen med ”Ryggsäcken” och betala in din gåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller via Mobile Pay 60594.

Ett informationsbrev om våra projekt bifogas till detta månadsbrev. Covid-19 påverkar alla mer eller mindre och situationen är liknande runt om i världen. LÄS INFOBREVET HÄR

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR  
Maj månadsbrev

Ett varmt tack till er alla som stödjer vår verksamhet! Er hjälp är oerhörd viktig för så många familjer och tack vare er kan vi tillsammans verkligen göra skillnad. Vårens kampanj Från kvinna till kvinna blev inte riktigt som planerat pga rådande omständigheter men kampanjen pågår resten av året och man kan när som helst ge ett bidrag för att stödja flickors utbildning.

Vi har fått vädjan från alla våra projekt om mathjälp. Tiden vi lever i är mycket svår och de som redan är fattiga drabbas hårt av coronakrisen. Alla länder har sina restriktioner och skolorna är stängda överallt. När skolorna är stängda betyder det att lunchen som barnen fått i skolan är borta och tyvärr är detta mål mat det enda som många barn får. För många familjer blir det riktigt svårt när de har flera barn som ska ha mera mat hemma. Som tur är kan vi enkelt förmedla mathjälp då pengar alltid går att skicka.

Du kan betala in din gåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller via MobiePay till numret 60594.

Tack för din värdefulla hjälp!

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR

 

April månadsbrev

Där är mycket tråkigheter som pågår i vår värld just nu. Coronaviruset och dess konsekvenser påverkar allas vardag, vi lever isolerade och de flesta av oss har nära och kära i riskgrupper som vi oroar oss för. Vi här i Finland har det trots allt ändå bra. Nu går mina tankar till de projekt som Hoppets stjärna har runt om i världen och hur denna katastrof kommer att påverka dem. De barn och familjer som vi hjälper lever redan i extrem fattigdom och under svåra levnadsförhållanden. Deras sjukvård är långt ifrån lika bra som vår och de har redan svårt att få tillräckligt med mat på bordet.

Du kan delta i insamlingen Från kvinna till kvinna genom att donera en penninggåva till vårt insamlingskontonummer FI57 4963 1040 0374 39 med meddelandet ”Från kvinna till kvinna 2020”. De insamlade medlen från kampanjen går till flickors utbildning.
I samband med kampanjen har vi tidigare år samlat in matpaket som vi har skickat till familjer i Lettland och Litauen. Med tanke på rådande situation med covid19 kan vi INTE leverera matpaket nu i maj. Vi uppmanar att istället betala in en extra gåva som vi kan vidarebefordra till familjerna.

Tack för att du hjälper oss att hjälpa!

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR


Mars månadsbrev

Det händer mycket nu, både i världen och i vår verksamhet. Insamlingen Från kvinna till kvinna har startat och är till förmån för flickors utbildning. Du kan delta i insamlingen Från kvinna till kvinna genom att donera en penninggåva till vårt insamlingskontonummer FI57 4963 1040 0374 39 med meddelandet ”Från kvinna till kvinna 2020”.
Pga coronaviruset ber vi dig ge ekonomiskt stöd istället för matpaket
till insamlingen från kvinna till kvinna. I nuläget kan vi inte garantera att transporterna till de Baltiska länderna blir av. Vi följer med situationen och håller er uppdaterade via vår hemsida och sociala medier. Tack vare ett ekonomiskt bidrag kan familjerna få ett köpkort att handla för. Köpkorten är spärrade så att tobak och alkoholprodukter inte går att köpa med dessa.

Vi hoppas att du vill fortsätta att stödja vår verksamhet trots att det är svåra tider. De barn och familjer som Hoppets stjärna hjälper har det svårt hela tiden, inte bara under en begränsad period.
Tack för att du hjälper oss att hjälpa!

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR


December månadsbrev

I skrivande stund lider årets julpaketinsamling mot sitt slut. Den första av totalt tre hjälpsändningar med julpaket har lastats och sänts till Zarasai i Litauen och 3.12 far en andra hjälpsändning med julpaket till Balvi, Lettland. Då du läser det här månadsbrevet har vi besökt ett 40-tal familjer i Balvi som ingår i vårt stödprogram, vi har besökt ungdomar som studerar vid yrkesskolor och gymnasier, vi har besökt kriscentret för kvinnor och barn, som är en långvarig samarbetspartner till Hoppets stjärna. Tack till var och en av er som är med och sprider julglädje med oss! Varje paket, varje julklapp, varje penninggåva är viktig. Din gåva ger barn framtidstro och hopp. DIN hjälp får familjer att orka kämpa, barn att våga tro på sina drömmar!

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR


Månadsbrev november

Oroligheterna i Haiti eskalerar och situationen är allvarlig. Matbristen prövar familjerna hårt och undernäring och sjukdomarna som uppkommer till följd av den drabbar barnen. Skolan i Bois Negresse är igång som vanligt, till skillnad från många andra skolor som varit tvungna att stänga sina dörrar p.g.a. säkerhetsläget. Matpriserna är så höga att vi kan erbjuda skolmat endast tre-fyra dagar i veckan. Transporterna av mat upp till bergsbyn Bois Negresse riskerar bli plundrade och det är en säkerhetsrisk att bege sig ut på vägarna. Trots detta har vi lyckats få fram maten tack vare våra kunniga, erfarna och engagerade lokala samarbetspartners. Nu behöver vi din hjälp!

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR

 

Månadsbrev oktober

”Delad glädje är dubbel glädje”. Det är temat för årets julpaketsinsamling. Hoppets stjärna vill lyfta fram att vi genom att hjälpa en medmänniska i nöd kan känna mening och glädje också i våra egna liv. Att finnas där för en medmänniska, att genom våra handlingar ge en medmänniska glädje och stöd, tröst och hopp, är bland det viktigaste och värdefullaste vi kan göra. Och det bästa av allt: Glädje och kärlek föder mer glädje och kärlek, omtanke sprider mer omtanke... Kom med och bli julens glädjespridare tillsammans med oss! 

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR

 

Månadsbrev september

För att ge flickor som Suman en chans till utbildning har vi under 1,5 år samlat penningmedel via insamlingen ”Från kvinna till kvinna”. Penningmedlen används till studiestipendier. Det är också tack vare alla de sponsorer som regelbundet understöder vårt hjälparbete i Indien som vi kan fånga upp dessa flickor och hålla igång verksamheten vid resurscentren. Det är en viktig uppgift vi har! Varje flicka som kan få en utbildning är en vinst, varje flicka som får gå i skola är en del av den positiva förändring vi jobbar för.

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR

 

Månadsbrev augusti

Då Hoppets stjärna delar ut ryggsäckar i höst kommer Julijas fyra skolbarn och hundratals andra skolbarn att stå med tindrande ögon och vänta. Leveransen med ryggsäckar från Finland betyder oerhört mycket för så många. Ryggsäckarna har inte endast betydelse för barnen, utan också för alla de föräldrar som känner sig otillräckliga, som känner att de inte orkar, som inte vet hur de ska klara nästa hyra, som oroar sig för att skolstarten innebär stora utgifter.

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR


 

Månadsbrev juli

Ryggsäckarna börjar dyka upp, en efter en fyllda med skolsaker – och omtanke. Vi kontrollerar alla ryggsäckarna och om någon ryggsäck är överfull och en annan nästintill tom, brukar vi flytta över en del av innehållet. I en av ryggsäckarna hittade jag en leksaksbil och kom osökt att tänka på en liten pojke i Upite, Lettland, i september 2015. Den lilla byskolan (som numera är stängd) hade många elever som bodde på skolans internat. Att bo på internat är en relativt vanlig lösning på landsbygden i Lettland, där avstånden är långa och kollektivtrafiken nästintill obefintlig. Familjerna vi jobbar med har sällan bil. I många fall bor barnen på internat p.g.a. svåra hemförhållanden och brist på mat. På internatet är barnen trygga och får flera måltider varje skoldag....

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR

Månadsbrev juni

Morsdagspaketen har nu delats ut, flera familjer har också fått presentkort för att kunna handla mat. Många av familjerna vi träffat deltar i vårt familjestödsprogram och får därmed regelbundet ekonomiskt stöd via sponsorer i Finland. Andra familjer träffar vi regelbundet, ger dem matpaket och gåvokort, men har inte möjlighet att inkludera dem i vårt stödprogram. Den största orsaken till detta är att det inte finns sponsorer för alla familjer vi skulle vilja hjälpa. Hoppets stjärnas hjälparbete upprätthålls av våra sponsorer, utan sponsorer finns ingen långsiktighet. Ett stort, varmt, ödmjukt tack till alla som regelbundet bidrar till vårt hjälparbete. LÄS HELA BREVET HÄR

 

Månadsbrev maj

Tack vare familjestödet i Lettland och Litauen har många familjer fått grepp om sina liv och de har fått tillbaka hopp och drömmar. Drivkraften för många är att kunna ge sina barn ett bättre liv än de själva haft – ett bättre liv innefattar alltid en önskan om att kunna ge sina barn en god utbildning. Insamlingen Ryggsäcken är ett led i att stöda barnens skolgång. Då pengarna knappt räcker till mat, har man sällan råd med skolmaterial. För femte året i rad inleder vi nu insamlingen Ryggsäcken till förmån för utsatta skolbarn i Lettland och Litauen. Det är långt ifrån självklart att barnen har skolmaterial. En ryggsäck fylld med skolsaker är till stor nytta och glädje! LÄS HELA BREVET HÄR

 


April 2019

Hoppets stjärnas har besökt många skolor den senaste tiden och vi har haft förmånen att träffa barn och ungdomar i olika åldrar. Hållbar utveckling är på tapeten i skolorna och jag är glad över att få förmedla Hoppets stjärnas budskap: Fattigdom och ojämlikhet är ett av de största hindren för en hållbar utveckling i vår värld. Fattigdom och ojämlikhet leder till desperation, våld och hopplöshet. Om livet handlar om att överleva – om livet är en ständig kamp – då kommer allt annat på andra plats. Däremot, om vi kan ge barn möjlighet till skola och utbildning, om vi kan stöda och stärka familjer  så  att  de  återfår  hoppet  –  då  kan  vi  också  bryta  den  onda  cirkeln  av  fattigdom  och marginalisering, då kan vi tillsammans ändra kursen. LÄS HELA BREVET HÄR

 


Mars 2019

Att se sitt barn gråta av hunger och att inte våga gå ut genom dörren av rädsla för sitt liv – jag kaninte i min vildaste fantasi förstå hur det känns och vilka trauman det ger upphov till. Det jag vet med säkerhet är att hundratals familjer inte klarar sig utan vår hjälp. Kanske du kan tänka dig att avstå från din lunch och istället ge skolbarnen i Bois Negresse mat? För 10 euro motsvarande en lunch ”på stan” här i Finland får minst 10 barn i Haiti en portion ris och bönor. LÄS HELA BREVET HÄR

 

Februari 2019

Skola och utbildning är temat för årets Från kvinna till kvinna-insamling. Fjolårets insamling till förmån för studiestipendier till flickor i våra projekt var en framgång. Många ville vara med och ge flickor möjlighet till utbildning. Dessa fina resultat uppmuntrar oss att fortsätta samla medel för studiestipendier även år 2019. Den första stipendiaten år 2019 är 16-åriga Laura i Lettland. LÄS HELA BREVET HÄR


 


 


 


 


 

Kontaktuppgifter

Tegelbruksvägen 7A
64200 Närpes
tfn. 06 225 3698

Hoppets stjärna Second hand, Närpes
Tegelbruksvägen 7A
tfn. 040 164 6846

Hoppets stjärna Second hand, Vasa
Fredsgatan 20
tfn. 040 164 6570

CONNECT WITH US